Zabawy i Zajęcia

ogólnorozwojowe

prowadzone są w formie zabawy i opowieści o otaczającym nas świecie: poznajemy rośliny i zwierzęta, warzywa i owoce, zawody, przedmioty, pojazdy, kształty, kolory, pory roku, dni tygodnia, pogodę, święta i zwyczaje świąteczne, itd. Nauka odbywa się poprzez nazywanie przedmiotów, oglądanie ilustracji, opowiadanie, czytanie, tworzenie razem z dziećmi wspólnych prac plastycznych.

manualno-konstrukcyjne

to zajęcia mające na celu pobudzenie procesów myślowych i koncentracji, uczą dzieci cierpliwości i wytrwałości, rozwijają zręczność i koordynację ruchów. Rozwijają przede wszystkim motorykę małą. Zabawa z klockami, puzzlami, nawlekanie koralików, lepienie, wyklejanie to  wszelkiego rodzaju zabawy uaktywniające pracę ich małych rączek.

plastyczne

to zajęciach z wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych. Zajęcia te są bardzo ważne w rozwoju dzieci, rozbudzają ciekawość i kreatywność maluchów, są okazją do świetnej zabawy. Dzieci poznają na zajęciach różne kolory, struktury materiałów, kształty i formy plastyczne. Tworzymy z dziećmi dużo prac plastycznych, które potem pokazujemy rodzicom w naszej galerii. Wszystkie prace wykonane przez dzieci zbieramy do teczek, a w momencie pożegnania malucha ze żłobkiem oddajemy je Państwu na pamiątkę.

ruchowe

odbywają się w formie zabawy prowadzone zajęcia ruchowe, stwarzają najlepsze warunki do czynnego wypoczynku dzieci. Zabawy te wpływają korzystnie na rozwój fizyczny, kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej. Zajęcia wpływają na nastrój, odprężają psychicznie, rozwijają sprawność fizyczną (motoryka: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość).

muzyczno-rytmiczne

polegają na nauce i śpiewaniu różnych piosenek, poznawaniu  instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki. Do zajęć wykorzystujemy oprócz klasycznych instrumentów muzycznych, również takie, które dzieci zrobią same w trakcie zajęć manualnych i plastycznych.

chustą KLANZA

zabawy z wykorzystaniem chusty integrują grupę maluchów, uczą współdziałania, pobudzają ich wyobraźnię oraz kreatywność. Zajęcia te również ćwiczą refleks i spostrzegawczość naszych podopiecznych, umożliwiają czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie rówieśników.

logopedyczne

to zajęcia usprawniające aparat mowy, odbywają się w żłobku raz w tygodniu. W formie grupowej zabawy ćwiczymy mowę, układanie języka, dźwiękonaśladownictwo. Zajęcia te usprawniają narząd mowy oraz  pobudzają aktywność słowną maluchów.

przyrodnicze

to zabawy polegające na obserwacji przyrody: zwierząt, roślin, człowieka oraz powiązań między nimi, jak przyroda się zmienia wokół nas. Celem zajęć jest pomoc w poznawaniu otaczającego nas świata, rozbudzenie ciekawości badawczej. Wspólnie z dziećmi sadzimy i pielęgnujemy roślinki.

kształtowanie samodzielności

to codzienna nauka i utrwalanie dobrych nawyków higienicznych. Prowadzimy z dziećmi czynności higieniczno-zdrowotne jak mycie rąk przed i po jedzeniu, po korzystaniu z toalety, mycie buzi po jedzeniu, nauka korzystania z nocnika i toalety (która swoim rozmiarem jest specjalnie przystosowana do wieku naszych podopiecznych).

 

bajkoterapia

polega na głośnym czytanie bajek dzieciom, zabawach z ulubionymi postaciami z bajek, oglądanie teatrzyków. W ten sposób stymulujemy rozwój mózgu dzieci, rozwijamy ich słownictwo i uczymy myślenia, działamy na ich wyobraźnię. Bajki pomagają odprężyć się po pełnym zabaw dniu, wyciszyć przed spaniem. Dzieci w trakcie naszego czytania uczą się słuchać, rozwijają wyobraźnię i zdolność koncentracji.